Skip to main content

Samhällsansvar

Vi har kollektivavtal för samtliga våra medarbetare. Vi bedriver ett dagligt miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete efter framtagna policys. Läs mer om det i våra dokument nedan.

Vi är stolta över att ha kollektivavtal för samtliga våra medarbetare

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal som gäller mellan arbetstagare och arbetsgivare och omfattar bland annat förhållningsregler om löner, arbetstider och försäkringar. Det innebär att ett företag som är anslutet till kollektivavtal måste följa alla regler och arbetsvillkor som regleras i kollektivavtalet.

Vårt moderbolag Clean Factory är medlem i Almega Serviceföretagen och är ett Auktoriserat serviceföretag. Det innebär att samtliga våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.

På Kollektivavtalskollen kan du enkelt se vilka företag som har kollektivavtal.

Vi vill att städbranschen ska vara en vit bransch med lika villkor

Clean Family följer självklart svensk lag gällande så väl skatter och avgifter samt relevanta tillstånd för medarbetare. Vi ser även till att alla våra medarbetare är skyddade av kollektivavtal och försäkringar.

Vi vill säkerställa att vi alltid håller hög kvalitet, arbetar med stor noggrannhet och trygghet för både anställda och kunder.

Skatteverket har pekat ut bland annat städbranschen som en särskild riskbransch för ekonomisk brottslighet.

Städbranschen ska vara en vit bransch där alla företag konkurrerar på lika villkor och inga medarbetare far illa.

Vi på Clean Family vill därför uppmärksamma FairPlay Städ, ett projekt startat av Städbranschen Sverige. Organisationen är rikstäckande med fokus och syfte att utveckla, utbilda och informera om branschen. De har ett nära samarbete med olika myndigheter, exempelvis Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten.

FairPlay och Städbranschen Sverige tar emot tips om brottslig verksamhet inom städbranschen och ser till att rätt myndighet får information om ärendet.

Du kan, via Städbranschen Sveriges hemsida, läsa mer om initiativet.

Policys

Kvalitetspolicy
Arbetsmiljöpolicy
Integritetspolicy
Miljöpolicy

Vi arbetar i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Medlem av

Logotype Städbranschen Sverige