Skip to main content

Clean Family

Clean Family är resultatet av förvärv och fusion av två städbolag – Klart Rent Täby (2021) respektive Enskede Hem & Trädgård (2023). Bolagen har funnits länge på marknaden; det ena sedan 2007 och det andra sedan 2016.
Clean Familys vision är att tillhöra Sveriges ledande städentreprenörer. Med ledande avses i första hand att vara känd för att vara personlig och ett föredöme i branschen.

Vad vi står för

Clean Family är ett piggt och glatt gäng! Vi strävar alltid efter att våra anställda ska arbeta i en bra miljö med rättvisa villkor. En trevlig miljö resulterar i ett bättre utfört arbete hos kund.

Vi har en pedantisk läggning vad gäller ambitioner för vilken kvalitet vi levererar ut till kund. Vi har därför kontinuerligt interna utbildningar och träffar för att vi alla ska arbeta mot samma mål och använda de bästa verktyg som finns att tillgå.
Vi strävar alltid efter att samma person kommer till ditt hem eller företag. Det är effektivt och personalen lär sig snabbt vad som är viktigt för dig som kund.

Trygghet

  • Clean Family har en ansvarsförsäkring som gäller på ert företag eller för ert hem när vi städar.
  • Vi har säkra nyckelrutiner,  kod- och larmhantering.
  • Alla våra medarbetare omfattas av kollektivavtal och är kontrollerade mot belastningsregistret.
  • Vi har legitimation från ID06

Vår affärsidé

Att leverera städning och kringtjänster till kunder med höga krav på kvalitet och personlig service.

Vår vision

Att tillhöra Sveriges ledande städentreprenörer. Med ledande avses i första hand känd för att vara personlig och ett föredöme i branschen.

Medlem av

Logotype Städbranschen Sverige