Skip to main content

Visselblåsning

Visselblåsartjänsten är öppen för alla anställda och intressenter som vill rapportera misstänkta oegentligheter eller överträdelser relaterade till vår verksamhet, och som inte överensstämmer med våra värderingar.

Varför är visselblåsartjänsten viktig för oss?

Clean Factory Sweden AB och dess dotterbolag har alltid varit förankrad i värden som ärlighet, ansvarstagande och öppenhet. Med en rik historik som sträcker sig tillbaka till vårt grundande 1997 har vi kontinuerligt arbetat för att skapa en organisation där integritet och etik står i fokus, och med en uttalad vilja att bidra till det samhälle vi verkar i.

I linje med vår ambition att upprätthålla högsta standard avseende affärsetik och transparens erbjuder vi möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om oegentligheter genom att använda vår visselblåsartjänst.

Vem kan rapportera?

Visselblåsartjänsten är öppen för alla anställda och intressenter som vill rapportera misstänkta oegentligheter eller överträdelser relaterade till vår verksamhet, och som inte överensstämmer med våra värderingar.

Användning av visselblåsartjänsten

För att trygga din anonymitet hanteras vår visselblåsartjänst av en extern part, Whistleblower Partners. Denna oberoende aktör ser till att din identitet förblir skyddad under hela processen.

Använd den blå knappen nedan för att komma till sidan där du kan meddela oss om de oegentligheter som du har kännedom om.

Gör en visselblåsaranmälan

Skriv så mycket och så fullständigt som möjligt. Du kan också bifoga dokumentation om du så önskar.

Avsluta genom att trycka på knappen ”Skicka in”.

Koden du får är din personliga kod och kan inte återskapas. Denna kod ska skrivas ner och sparas. Använd koden när du går in i systemet för att följa upp ditt ärende.