Skip to main content

Klartrent Täby AB ….. har alltsedan bildandet 1997 verkat under varumärket Skarings. Skarings har uteslutande haft kunder inom det privata näringslivet och offentlig sektor. Under de senaste två åren har vi förvärvat hemstädningsbolagen Klart Rent samt Enskede Hem & Trädgård. Därmed har vi kunnat erbjuda våra tjänster även till privatpersoner. I samband med detta har beslut fattats om en ny varumärkesstrategi för hela vår verksamhet.

I korthet innebär den nya strategin att den del av vår verksamhet som riktar sig mot företagsmarknaden framgent kommer att verka under varumärket Clean Factory.

Den verksamhet som riktar sig mot privatpersoner kommer att samlas under varumärket Clean Family.