Skip to main content

Vi har glädjen att välkomna Sven-Harrys Konstmuseum som kund.

Sven-Harrys Konstmuseum är ett praktfullt guldhus mitt i Vasaparken, ritat av Gert Wingårdh och Anna Höglund. Huset är fullt av aktiveteter; förutom konsthallen med aktuella utställningar och en gedigen konstsamling, finns här också restaurang, hyreslägenheter och museibutik. Där finns ett brett och varierat utbud av samtida och klassisk konst.

Sven-Harrys Konstmuseum ägs och drivs av en stiftelse som har i syfte att på ett ändamålsenligt sätt främja vetenskaplig forskning inom områdena konstvetenskap, arkitektur och byggnation.